Viljakkalan Haveri ry perustettiin vuonna 1999.

Viljakkalan Haveri ry:n toiminta-ajatuksena on edistää ja kehittää Viljakkalan Haverin alueen matkailun yleisiä edellytyksiä sekä vaalia Haverin kaivosalueen arvokasta rakennuskantaa ja kulttuuriperinnettä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää alueella erilaisia alueen positiivista kehitystä edistävää toimintaa ja erilaisia tapahtumia.

 

Haverin kultakaivoksen sivuilta löydät mielenkiintoista tietoa kaivoksesta, sen toiminnasta, haverilaisista sekä paljon kaivoksen toiminnan aikaisia kuvia:

 www.haverinkultakaivos.com

 

TULE MUKAAN SÄILYTTÄMÄÄN ARVOKASTA TEOLLISUUSPERINNEKOHDETTA

JA KEHITTÄMÄÄN TOIMINTAA! YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT JA LIITTYMISLOMAKE:

YHTEYSTIEDOT

 

 

©2021 Haveri ry | Haverin Konepäivät - Putteri (MMD Networks Oy)